skip to Main Content

Dierenartspraktijk Kollum-Buitenpost staat met 4 geborgde rundveedierenartsen klaar om u van dienst te zijn.Een belangrijk onderdeel van ons werk vormt de bedrijfsbegeleiding. Het doel is om samen met de veehouder bedrijfsvoering zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit houdt in begeleiding en ondersteuning op het gebied van:

 • vruchtbaarheid
 • uiergezondheid
 • jongvee opfok
 • voeding
 • vaccinaties

Indien nodig zoeken we samenwerking met andere professionals, zoals de Gezondheidsdienst voor Dieren. Hoewel preventie belangrijk is, blijven we dagelijks ook zieke dieren behandelen.

Ook de spoedgevallen blijven komen. Vaak is het hulp bij verlossingen of het doen van keizersneden maar ook andere vormen van spoedeisende hulp zijn denkbaar zoals: melkziekte, kopziekte, verwondingen, een uitgedroogd kalf of een acute E-Coli mastitis.

In de praktijk hebben we een laboratorium waar we een aantal onderzoeken kunnen uitvoeren:

Melkonderzoek

 • celgetal
 • bacteriologisch onderzoek
 • gevoeligheidsbepalingen

Mestonderzoek

 • wormeieren
 • leverbot
 • longworm
 • infectieuze oorzaken van diarree bij kalveren

Op basis van het bedrijfseigen bedrijfsbehandelplan (het BBP) schrijven we de diergeneesmiddelen voor. In onze apotheek is er een voldoende voorraad aanwezig.

Back To Top