skip to Main Content

Rotkreupel

Rotkreupel is een besmettelijke klauwaandoening bij schapen en lammeren. Ongeveer 40% van de bedrijven heeft last van rotkreupel. In koppels met een rotkreupelverleden is bestrijden een grote opgave. Hieronder vindt u de belangrijkste aandachtspunten en tips voor de bestrijding.

Algemeen

  • De rotkreupelbacterie is afhankelijk van vocht en temperatuur voor optimale verspreiding. Bij droog weer met temperaturen < 10C vindt de minste verspreiding plaats. De winter is daarom een goed moment om maatregelen te nemen. Ook droge zomermaanden zijn een goed moment voor actie.
  • Behandel een kreupel dier zo snel mogelijk! Een niet kreupel schaap verspreidt namelijk minder bacteriën, dan een schaap die al wel kreupel is geworden.

 

Behandeling & Ondersteunende maatregelen

Het meest belangrijke is om schapen met rotkreupel

direct te behandelen met een antibioticum + ontstekingsremmer en vooral NIET te bekappen!!

Hierbij is een oxytetracycline de beste optie, bijvoorbeeld Alamycine LA. Als ontstekingsremmer kunt u Novem gebruiken. Beide medicijnen kunt u 1x per 3 dagen toedienen.

Bekapt u een schaap die op dat moment rotkreupel heeft, dan vertraagt dat de genezing van de klauw. Bovendien geeft bekappen van deze dieren het risico dat de bacterie wordt overgedragen naar het bekapmes en handen van de bekapper, waarna volgende dieren besmet kunnen worden. Ook een speldenprik aan bloed kan dit effect hebben. Bekap dus niet tot bloedens toe.

  • Preventief bekappen: dit is volgens de laatste inzichten niet nodig. Jaarrond zijn er verschillen in klauwlengte te zien, bijv. langere klauwen in het lammerseizoen. Zolang een schaap niet kreupel loopt, hoeft u niet in te grijpen. Zelfs overlap van de hoorn is dan niet erg.
  • Voetbaden: Deels werkt dit preventief en deels ook genezend. Zinksulfaat en formaline zijn vaak gebruikte middelen. Ongeacht het middel dat u gebruikt, is het erg belangrijk dat de schapen na het bad minstens 30 minuten op verharde ondergrond staan, zodat de klauwen goed kunnen drogen. Kan dit niet, dan is het nog maar de vraag of een voetbad zin heeft.

– Zinksulfaat: Stabad met 10% oplossing (100 gr / L) waarbij de schapen er min. 15 minuten in staan. Doe dit 3 opeenvolgende                       dagen.

– Formaline: Doorloopbad, 3-4% oplossing (30-40 gr / L). LET OP: geen dieren met actieve, open plekken door het bad.
Behandel deze dieren eerst.

  • Vaccinatie: Eenmaal per jaar alle dieren vaccineren heeft al een positief effect op het beheersen van rotkreupel op het bedrijf. Echter, bij sommige bedrijven is het nodig om 3 maal per jaar te vaccineren i.v.m. de wisselende immuunreactie.

Overig

  • Ruim hoornresten meteen op: de bacterie kan hier tot 3-4 maanden in overleven. Bekap dus niet in de wei, maar op verharde ondergrond, zodat u de resten goed kunt verwijderen.
  • Geef dieren na een voetbad een schone wei. Zet dieren die u onder behandeling heeft apart: de bacterie overleeft tot 14 dagen buiten het schaap. Ga ervanuit dat hun weide dus 2 weken besmet en dus risicovol is.
  • Voer dieren af die 2x per jaar of vaker kreupel zijn en dus niet opknappen (chronisch geïnfecteerd).

 

Bron: NSFO & faculteit diergeneeskunde, Universiteit Utrecht (nov 2021)

Back To Top