Ontwormen

Wormbestrijding bij schapen is meer werk dan veel mensen denken. Omdat er in Nederland steeds meer resistente wormen voorkomen is het belangrijk om goed na te denken over wanneer je met welk middel de schapen ontwormt. Onnodig ontwormen kan ten koste gaan van de opbouw van eigen weerstand en tevens resistentie in de hand werken. Een juiste wormbestrijding bestaat daarom uit een combinatie van regelmatig mestonderzoek, omweiden en het gebruik van het juiste wormmiddel.

Wanneer mestonderzoek

 • bij matige groei
 • bij diarree
 • ter controle, 14 dagen na een ontworming
 • rond 1 juli bij de lammeren als ze gespeend worden en in september voor het dekseizoen
 • als het lukt om de lammeren steeds binnen 2 weken op een schoon stuk te weiden kan het mestonderzoek tot augustus uitgesteld worden

Hoe doe je mestonderzoek 

 • neem mest van 10% van de dieren, met een minimum van 5 dieren
 • bij minder dan 5 dieren neemt u van alle dieren mest 
 • neem van elk dier evenveel mest af

Omweiden algemeen
Verweid altijd naar grasland waar de laatste 3 maanden geen schapen gelopen hebben (veilig grasland). Gebruik eventueel een grasland-kalender om goed bij te kunnen houden welke dieren waar en wanneer gelopen hebben.

Omweidschema bij voldoende beschikbaar land

 • vanaf 1 april naar buiten
 • mei en juni: om de 3 weken verweiden
 • juli t/m augustus: om de 2 weken
 • vanaf september: om de 3 weken

Omweidschema bij onvoldoende beschikbaar land

 • deel de beschikbare weide op in drie stukken
 • om de 3 weken omweiden
 • na 9 weken (weer terug op 1e stuk) mestonderzoek lammeren uitvoeren

 Ontwormen

 • de dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht
 • in verband met het actief worden van maagdarmwormen rond het lammeren, is het verstandig alle ooien direct na het lammeren te ontwormen
 • behandel 95-98% van de ooien 3 dagen voordat ze met de lammeren naar buiten gaan
 • beperk insleep van resistente wormen door nieuwe schapen 2  weken apart te houden en 2 maal te ontwormen
 • percelen waar vorig jaar ook lammeren hebben gelopen kunnen gevaarlijk zijn voor wat betreft de maagdarmworm Nematodirus.
  Ontworm de lammeren die op deze percelen komen te lopen. De lammeren moeten dan op het moment van de eerste behandeling minimaal 2 weken buiten zijn geweest en minimaal 6 weken oud zijn

Wormmiddelen
De in te zetten behandeling volgt uit het mestonderzoek

Product  Toediening  Werking
Cydectin oraal Maagdarm-wormen
Oramec oraal Maagdarm-wormen
Dectomax injectie Maagdarm-wormen
Fasinex oraal Leverbot
Vecoxan oraal Coccidiën
Flukiver oraal Maagdarm-wormen en leverbot

 

Ontworm de schapen op gewicht
Houd het juiste gewicht aan bij het ontwormen voor een effectieve  werking en om resistentie tegen te gaan. In het kader hieronder vindt u enkele gewichten die te gebruiken zijn om het gewicht beter in te schatten.

Gewicht schatten Texelaar:

 • Groeisnelheid van de lammeren: 225 gram / dag
 • Speengewicht 12 weken oud: 25 kg
 • Slachtgewicht  24 weken oud: 44 kilo
 • Ooien met een schofthoogte van 70 cm: 75 kg

Meer info

Klik pdf hier voor een korte samenvatting.

Spoedeisende hulp nodig?

Vestigingen

Chip je dier

Webshop