skip to Main Content

Privacy verklaring

Opgesteld 15 mei 2018
Door: R. de Haan

Dierenartspraktijk Kollum-Buitenpost, W.Loreweg 3b, 9291 MC te Kollum verzamelt persoonsgegevens van cliënten en hun dieren.
Dierenarts R. de Haan is het aanspreekpunt voor wat betreft vragen over deze privacyverklaring.

De gegevens die (digitaal) worden verzamelt zijn: naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon, bankrekeningnummer, ubn, patiënteninformatie en/of een bedrijfsdossiers met gegevens over uiteenlopende onderzoeken

Deze gegevens worden om de navolgende redenen bewaard:

Voor gezelschapsdieren

 • opbouw van patiëntendossiers
 • versturen van vaccinatieoproepen
 • versturen van facturen
 • verturen van nieuwsbrieven

 

Voor landbouwhuisdieren

 • wettelijke verplichting voor het registreren van medicijngebruik
 • opstellen en evalueren van gezondheids- en behandelplannen
 • versturen van facturen
 • versturen van nieuwsbrieven

 

Voor paarden

 • registreren van chipgegevens
 • versturen van vaccinatieoproepen
 • versturen van facturen
 • opbouwen van patiëntendossier

 

Dierenartsen en assistentes die werkzaam zijn bij Dierenartsenpraktijk Kollum – Buitenpost hebben inzicht in de verzamelde gegevens. De gegevens zijn digitaal beveiligd met wachtwoorden. De papieren dossiers zitten in afgesloten dossierkasten.

De (verzamelde) persoonsgegevens worden nooit zonder toestemming van de betrokkene aan derden verstrekt.

De (verzamelde) persoonsgegevens worden volgens de wettelijke normen bewaard. Dat is fiscaal gezien 7 jaar.

 • Als de patiënt nog in leven is wordt het dossier bewaard tot 6 maanden nadat het dier is overleden.
 • Bedrijfsgegevens worden bewaard tot dat het bedrijf is beëindigd.

De papieren gegevens die niet meer bewaard hoeven worden, worden vernietigd. De digitale gegevens worden van de computer verwijderd.

De betrokkene heeft inzicht in zijn/haar gegevens voor wat betreft het (digitale) patiëntendossier en het (digitale) bedrijfsdossier. Hij of zij mag de gegevens corrigeren en laten verwijderen, mits dit niet in strijd is met de wet.

De betrokkene kan toestemming voor het gebruiken van zijn gegevens altijd intrekken, mits dit niet in strijd is met de wet.

De betrokkene kan een klacht indienen bij de relevante privacytoezichthouder

Als de betrokkene klant wil worden bij Dierenartsenpraktijk Kollum – Buitenpost dan is betrokkene verplicht om zijn / haar relevante gegevens kenbaar te maken alvorens tot behandeling kan worden overgegaan. Als de betrokkene zich niet kenbaar wil maken dan zal de klant niet worden geholpen.

Besluiten omtrent privacy gevoelige informatie zijn nooit geautomatiseerd. Ook worden de persoonsgegevens nooit geprofileerd gebruikt. Besluiten over privacygevoelige informatie worden door de maatschap genomen.

Persoonsgegevens verkregen vanuit een andere organisatie worden vallen ook onder deze verklaring.

Back To Top