Myiasis (madenziekte)

Myiasis wordt veroorzaakt door de blauwgroene bromvlieg die meestal voorkomt tussen april en eind oktober. Deze vlieg wordt aangetrokken door zweet, urine en resten van uitwerpselen die zich in de wol van het schaap bevinden. Het vrouwtje legt haar eitjes in de vervuilde vachtdelen of in de beschadigde huid.

De larven vreten zich door de huid van het schaap en kunnen de dood van het schaap tot gevolg hebben. (Onbehandelde) dieren moeten daarom dagelijks gecontroleerd worden op aanwezigheid van eitejs en maden. Vaak wordt de ziekte opgemerkt doordat de schapen zich veelvuldig schuren.

Behandeling: verwijder de wol ter plaatse van de aantasting en was het schaap met een madendodend middel, zoals Neocidol. Eventueel behandelen met een antibioticum.

Preventief kunnen de schapen ook behandeld worden. Hierdoor wordt voorkomen dat de vliegen eitjes leggen in de vacht. Met het middel Clik kan een bescherming verkregen worden tot wel 16 weken. Het voorjaar is de beste tijd om schapen preventief te behandelen tegen myiasis.
Door de schapen te scheren wordt bevuiling voorkomen. Regelmatige controle van de mest op wormeieren voorkomt diarree en daarmee een bevuiling van de vacht.

 
Klik cart hier voor meer informatie over Neocidol.
Klik cart hier voor meer informatie over Clik.

Spoedeisende hulp nodig?

Vestigingen

Chip je dier

Webshop