Gezonde dieren staan aan de basis van een duurzame veehouderij. Want alleen dieren die gezond zijn produceren optimaal. Melk van gezonde koeien, vlees van gezonde varkens, eieren van gezonde kippen. Dat is in het belang van alle schakels in de voedselketen. Voor al die partijen is er een onafhankelijke, deskundige leverancier van veterinaire kennis en kunde: de GD, hoofdrolspeler in diergezondheid.

Online afspraak

Chip je dier

Webshop