Doel en visie

De rundveediergeneeskunde is een groot deel van ons werk. We streven er naar de rundveehouders op een structurele manier op een hoog niveau, voor wat betreft kennis en kunde, te ondersteunen.
Dit bereiken we door:

  • te beschikken over voldoende erkende rundveedierenartsen 
  • actuele en voldoende diergeneesmiddelenvoorraad
  • 24/7 bereikbaarheid
  • spoeddiensten
  • actieve benadering bij het gebruik van diergeneesmiddelen
  • een abonnementsysteem voor melkveebedrijven

Het diergeneeskundige werk kan worden onderverdeeld in de structurele

 

Chip je dier

Webshop