Kalverdiarree

Het wel of niet aanslaan van een infectieziekte bij een dier hangt af van het evenwicht tussen de infectiedruk in de omgeving en de weerstand van het dier. De weerstand van kalveren wordt gedurende de eerste drie weken volledig bepaald door de hoeveelheid en kwaliteit van de biest die ze hebben binnengekregen. De infectiedruk wordt bepaald door hygiëne, huisvesting en klimaat in de stal. 

Ambulante diergeneeskunde

Het behandelen van zieke dieren en het doen verlossingen voor de dierenarts is nog steeds een belangrijke taak.

Cryptosporidiose veroorzaakt diarree bij kalveren

De laatste tijd komt er in onze praktijk relatief meer diarree voor met als veroorzaker Cryptosporidium parvum. De parasiet Cryptosporidium parvum komt voor bij vele zoogdieren, zoals landbouwhuisdieren en mensen. Bij kalveren veroorzaakt de parasiet in de eerste levensmaand diarree.

Advisering PIR-DAP

PIR-DAP staat voor Partners in Rendement - Dierenartsenpraktijk. Dit is een samenwerkingsverband tussen de KNMvD (Koninglijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde), CR-Delta en Pfizer.

Online afspraak

Chip je dier

Webshop