Leverbot overal in Nederland mogelijk

Leverbot komt in steeds meer gebieden in Nederland voor. Leverbot heeft een tussen-gastheer (de leverbotslak) nodig om zich te ontwikkelen. De leverbotslak komt voor op vochtige gronden.

Tylomen

Tylomen zijn harde zwellingen tussen de klauwen. Ze komen meestal voor bij koeien vanaf 3 jaar, en bij voorkeur aan de achterklauwen. De oorzaak van het ontstaan van een tyloom is meestal een chronische irritatie van de tussenklauwspleet of een chronische stinkpoot infectie. De tylomen veroorzaken druk tussen de klauwen wat weer aanleiding kan geven tot kreupelheid. Als de tyloom bekneld raakt tussen de klauwen, kunnen er beschadigingen optreden waardoor het ontstoken kan raken. Ook kan Mortellaro de tyloom aantasten.

Doe de CMT!

Eén van de koeien heeft een verhoogd celgetal. Maar welk kwartier is de boosdoener? Met de CMT oftewel het 4-kwartierenschaaltje weet u het binnen enkele minuten. U melkt een straal uit elk kwartier in het schaaltje, voegt T-pol uit de knijpfles toe en mengt het met de melk. Wanneer er verslijming optreedt is het celgetal van het betreffende kwartier 400.000 cellen/ml of meer. Zie voor een uitgebreide instructie de kaart van UGCN.

Paratuberculose

Paratuberculose (para-tbc) is een slepende besmettelijke darmontsteking. Besmette koeien verspreiden de zeikte via de mest. Vooral kalveren zijn gevoelig voor besmetting. Hoe jonger het dier, des te groter de kans dat het dier besmet wordt en het besmette dier vervolgens de bacterie op oudere leeftijd zal verspreiden. De bestrijding van para-tbc staat in de melkveehouderij hoog op de agenda. De ziekte geeft aanzienlijke economische schade. Als niets wordt gedaan om de verspreiding tegen te gaan, zullen steeds meer dieren en bedrijven besmet raken.

Online afspraak

Chip je dier

Webshop