Bedrijfsbegeleiding van melkveebedrijven

Op uw melkveebedrijf staat de productie van melk en kalveren centraal. Deze productie wordt door een aantal factoren bepaald zoals: de gezondheidsstatus, voeding, huisvesting, genetische aanleg etc

Neospora

Neospora is een ziekte bij rundvee, die zich op de volgende manieren kan uiten :

  • Abortusstorm.
    In een periode van circa 3 weken verwerpt 10 à 20 % van de drachtige koeien. Abortusstormen treden veelal in de nazomer / herfst op.
  • Af en toe een verwerper of geboorte van een mummie.
    Het abortuspercentage is gedurende het gehele jaar te hoog ( 5 à 10 %).
  • Onregelmatige terugkomers, resorptie van de vrucht.
    Dieren die drachtig waren zijn ineens weer tochtig.

Doel en visie

De rundveediergeneeskunde is een groot deel van ons werk. We streven er naar de rundveehouders op een structurele manier op een hoog niveau, voor wat betreft kennis en kunde, te ondersteunen.
Dit bereiken we door:

Bloedonderzoek verwerpers

Elke veehouder is verplicht om van een verwerper, met een dracht van 100 tot 260 dagen, binnen zeven dagen na het verwerpen een bloedmonster naar de GD te sturen voor onderzoek op Brucella abortus.

Meer artikelen...

Online afspraak

Chip je dier

Webshop