Neospora

Neospora is een ziekte bij rundvee, die zich op de volgende manieren kan uiten :

 • Abortusstorm.
  In een periode van circa 3 weken verwerpt 10 à 20 % van de drachtige koeien. Abortusstormen treden veelal in de nazomer / herfst op.
 • Af en toe een verwerper of geboorte van een mummie.
  Het abortuspercentage is gedurende het gehele jaar te hoog ( 5 à 10 %).
 • Onregelmatige terugkomers, resorptie van de vrucht.
  Dieren die drachtig waren zijn ineens weer tochtig.

De hond wordt veelal aangewezen als de 'oorzaak'
De hond is de eindgastheer. Het is mogelijk dat de hond besmet op het bedrijf komt of op het bedrijf de besmetting opdoet. Een besmetting ontstaat door het opeten van een besmette nageboorte (en vruchtwater,  uitvloeiing, verworpen vrucht, rauw vlees)
Besmette honden hebben geen antistoffen tegen Neospora, bloedonderzoek van de hond is dan ook niet zinvol.

Horizontale verspreiding
Vervolgens scheidt de hond zo af en toe met Neospora besmette mest uit. Indien de koe deze ontlasting opeet (dus met hondenpoep verontreinigd voer) wordt de koe besmet. Vervolgens zal mogelijk een van de drie genoemde klachten kunnen optreden.

Verticale verspreiding
De besmette koe scheidt de Neospora zowel uit via de nageboorte (zowel bij dieren die wel en niet verwerpen), als in de baarmoeder naar het ongeboren kalf. Besmette koeien kunnen dus besmette kalveren geven (infectie wordt in meer dan 75 % van de gevallen overgedragen).

Adviezen

 • Geen hond op het melkbedrijf. Indien wel een hond gewenst is dient u er voor te zorgen dat de hond niet bij de koeien komt (geen nageboorten etc. kan opeten) en de hondenpoep niet in het voer/drinkwater van het vee komt, kuilvoer kan besmet zijn.  besmette koeien niet weer insemineren.
 • Kalveren uit besmette koeien bloedtappen en indien positief niet insemineren.
 • Laat van alle verwerpers bloedtappen, dit wordt betaald door de gezondheidsdienst.

Meer info
Selectie op Neospora is effectief: GD
Algemene informatie: GD

 

Online afspraak

Chip je dier

Webshop