Melkmonsters

Melkmonstersonderzoek:

1. celgetal

2. bacteriologisch onderzoek

3. gevoeligheidsbepaling

Een gezonde koe zonder (subklinische) mastitis heeft een laag celgetal, kleiner dan 100.000. Een verhoging van het celgetal geeft aan dat de koe een afweerreactie heeft tegen een uierinfectie. Dit hoeft niet samen te gaan met afwijkende melk.

De veehouder kan aan de hand van de melkcontrole uitslag van de proefmelkgegevens het celgetal controleren. Een kortdurende verhoging (maximaal twee weken) van het celgetal duidt erop dat de koe deze infectie heeft bestreden. Blijft het celgetal langer hoog, dan moet er worden ingegrepen, er is dan sprake van subklinische (= niet zichtbare) mastitis. Er worden melkmonsters genomen van de verschillende kwartieren van koeien die twee keer een attentie hebben op de melkcontrole uitslag. Door celgetalbepaling van kwartiermonsters kan worden nagegaan welke kwartieren oorzaak zijn van subklinische mastitis. Een celgetal tot 100.000 is normaal, maar is het celgetal hoger dan 200.000 dan wordt een bacteriologisch onderzoek met gevoeligheidsbepaling ingesteld.

De uitslag
De uitslag van het celgetal is er dezelfde dag al, de uitslag van het bacteriologisch onderzoek duurt minimaal twee dagen. Er wordt bij het onderzoek een gevoeligheidstest met verschillende antibiotica uitgevoerd waarmee een passend advies gegeven m.b.t. koe, bacterie en de bedrijfssituatie. Natuurlijk kunnen er ook klinische monsters onderzocht worden.

De uitslag kan telefonisch, per fax, per e-mail of per post worden verstuurd.

Invriezen?
Monsters voor celgetalbepaling mogen niet worden ingevroren! Klinische monsters moeten wel ingevroren worden, indien het monster niet dezelfde of de volgende dag gebracht wordt.

Inleveren bij de balie
Melkmonsters kunnen op werkdagen aan de balie worden afgegeven.

De kosten van melkonderzoek bedragen per monster € 14.18 voor het bacteriologisch onderzoek met een gevoeligheidbepaling en € 4.12 voor de celgetalbepaling.

Hoe neem ik een melkmonster?

  • Melkmonsters moeten schoon worden genomen in steriele buizen. Deze buizen zijn op de praktijk te verkrijgen.
  • Monstername dient voor of minstens 5 dagen na het einde van een antibioticumbehandeling plaats te vinden.
  • Werk met schone handen of handschoenen.
  • Behandel de uier voor met een schone doek en melk de eerste stralen weg.
  • Desinfecteer de speenpunt met een tepeldoekje en melk weer enkele stralen weg.
  • Melk het melkbuisje voor drievierde vol. 
  • Noteer koenummer en kwartier op het buisje.
  • Melkmonster direct invriezen of binnen 24 uur op de praktijk brengen.
Klik pdf hier om de melkmonstername instructiekaart te downloaden

Online afspraak

Chip je dier

Webshop