Leverbot overal in Nederland mogelijk

Leverbot komt in steeds meer gebieden in Nederland voor. Leverbot heeft een tussen-gastheer (de leverbotslak) nodig om zich te ontwikkelen. De leverbotslak komt voor op vochtige gronden. Het risico voor het oplopen van leverbot wordt vergroot door stijgende grondwaterpeilen en andere beheersmaat-regelen in Nederland. Niet alleen in de bekende leverbotgebieden maar ook in andere delen van Nederland komt leverbot voor, ook in noord oost Friesland.

De schade door leverbot wordt vooral veroorzaakt door sterfte bij schapen, minder groei en ontwikkeling bij het jongvee, verminderde vruchtbaarheid en lagere productie bij volwassen runderen. Daarnaast is een succesvolle bestrijding van Salmonella alleen mogelijk als de dieren niet besmet zijn met leverbot. Bedrijven die de Salmonella willen bestrijden doen er verstandig aan om ook de leverbotstatus van het bedrijf te onderzoeken.

Tankmelkonderzoek is een eenvoudig middel om erachter te komen hoe uw bedrijf ervoor staat. Het tankmelkonderzoek op leverbot kost jaarlijks €25,70* voor GD Pluszorg-leden (voor niet leden €28,40*)  Hiervoor wordt automatisch elk jaar de tankmelk in oktober onderzocht. Bij de uitslag is een regionaal risicoprofiel toegevoegd. Daarnaast krijgt u 25% korting op vervolgonderzoek bij het jongvee (5 bloedmonsters).

Wilt u zo snel mogelijk een indruk hebben van de leverbotstatus op uw bedrijf kies dan voor de Quickscan Leverbot waarbij zowel tankmelk wordt getest, als bloed wordt afgenomen bij het jongvee.

De kosten voor de QuickScan bedragen €70,10* voor GD Pluszorg deelnemers en €80,20* voor niet GD Pluszorg deelnemers.

Klik pdf hier voor een kaartje om een indruk te krijgen van de verspreiding van leverbot over Nederland.

*) Prijzen van 2010

 

 

Online afspraak

Chip je dier

Webshop