Wormen bij uw melkkoeien?

Maagdarmwormen kunnen ook schade veroorzaken bij melkkoeien, waarbij er een directe relatie lijkt te bestaan met het aantal uren weidegang.

Op basis van het uitgevoerde tankmelkonderzoek maagdarmwormen uitgevoerd in het najaar van 2009, waaraan ruim 1000 melkveehouders deelnamen, kan geconcludeerd worden dat het wormmanagement bij het jongvee op veel bedrijven hierbij een belangrijke rol speelt. Dat wil zeggen dat op veel bedrijven melkvee schade ondervindt als gevolg van een onvoldoende opbouw van de weerstand tegen maagdarmwormen.

Deze schade komt vooral tot uiting in een verminderde melkproductie, maar mogelijk ook in een verhoogde gevoeligheid voor andere infecties. Een goede weerstandsopbouw tegen infecties van maagdarmwormen kan op een aantal momenten gecontroleerd worden. Dit kan op basis van een mestonderzoek van 5 kalveren 6-8 weken na het begin van het eerste weideseizoen (kosten € 20,50* voor GD Plus leden) of (pas weer) aan het einde van het weideseizoen op basis van een individueel bloedonderzoek van 5 dieren binnen 7-10 dagen na opstallen.

Het resultaat van enerzijds een goede weerstandsopbouw tegen en anderzijds “schade” als gevolg van maagdarmwormen bij de melkkoeien kunt u als veehouder afmeten aan het maagdarmwormen tankmelkonderzoek dat jaarlijks eind oktober wordt uitgevoerd. Op basis hiervan kunt u ook beoordelen of een behandeling tegen maagdarmwormen bij melkvee (na afkalven) bedrijfseconomisch interessant is.

Tankmelkonderzoek is een eenvoudig middel om erachter te komen hoe uw bedrijf ervoor staat. Het tankmelkonderzoek op maagdarmwormen kost jaarlijks €25,70* voor GD Pluszorg-leden (voor niet leden €28,40*)  Hiervoor wordt automatisch elk jaar de tankmelk in oktober onderzocht. Daarnaast krijgt u 25% korting op vervolgonderzoek bij het jongvee (5 bloedmonsters).

Kijk pdf hier voor meer informatie over het GD Tankmelk Maagdarmwormen.

 

*) Prijzen van 2010

Online afspraak

Chip je dier

Webshop