Startvac 1e mastitis vaccin

Mastitis kost gemiddeld gezien €275,- per klinisch geval (Veeteelt deel 1, deel 2). Mastitis heeft niet een specifieke oorzaak, maar is een zogenaamde meerdere factoren ziekte. Om deze factoren aan te pakken is er een plan van aanpak nodig. Met het vaccin Startvac van Farmaceut Hipra heeft u een nieuw instrument in handen voor uw mastitis plan van aanpak.startvac

Het vaccin geeft bescherming tegen de mastitisverwekkers Staphylococcus aureus, coagulase-negatieve stafylokokken, E. coli en meerdere coliformen gedurende de eerste 130 dagen van de lactatie. Er zit geen wachttijd op het vaccin. Elke koe wordt 3 maal gevaccineerd; op 45 en op 10 dagen voor het afkalven, daarna op 52 dagen na afkalven.

Een vaccin is een preparaat dat voorkomt dat dieren ziek worden. Startvac activeert bij koeien en vaarzen de immuniteit, ter preventie van intramammaire infecties en ter vermindering van zowel het aantal subklinische en klinische mastitisgevallen, als de ernst van  klinisch als subklinisch gevallen, tot 130 dagen na afkalven. Bovendien resulteert het in een daling van het celgetal.

Informeer bij uw rundveedierenarts hoe dit nieuwe instrument in te zetten is in uw plan van aanpak tegen mastitis.

vaccinatieschemaStartvac

Online afspraak

Chip je dier

Webshop