Paratuberculose

Paratuberculose (para-tbc) is een slepende besmettelijke darmontsteking. Besmette koeien verspreiden de zeikte via de mest. Vooral kalveren zijn gevoelig voor besmetting. Hoe jonger het dier, des te groter de kans dat het dier besmet wordt en het besmette dier vervolgens de bacterie op oudere leeftijd zal verspreiden. De bestrijding van para-tbc staat in de melkveehouderij hoog op de agenda. De ziekte geeft aanzienlijke economische schade. Als niets wordt gedaan om de verspreiding tegen te gaan, zullen steeds meer dieren en bedrijven besmet raken.

Preventieve maatregelen zijn gebaseerd op de wetenschap dat kalveren besmet raken als ze in contact komen met mest, melk of biest van besmette koeien. Een schone jongvee-opfok voorkomt tevens de verspreiding van andere mestgebonden ziekten zoals salmonella en E-coli’s. 

Zo kan par-tbc zich uiten:

  • Verminderde melkgift
  • Verlies van conditie ondanks goede eetlust
  • Diarree die niet overgaat
  • Geboorte van een kalf met een te laag geboorte gewicht

Feiten

  • Zo’n 20% van de Nederlands melkveebedrijven heeft paratbc
  • Para-tbc is niet te genezen
  • Op een besmet bedrijf kost para-tbc gemiddeld € 3500,00 per jaar.

Meer informatie

De website van de Gezondheidsdienst

Online afspraak

Chip je dier

Webshop