Kalverdiarree

Het wel of niet aanslaan van een infectieziekte bij een dier hangt af van het evenwicht tussen de infectiedruk in de omgeving en de weerstand van het dier. De weerstand van kalveren wordt gedurende de eerste drie weken volledig bepaald door de hoeveelheid en kwaliteit van de biest die ze hebben binnengekregen. De infectiedruk wordt bepaald door hygiëne, huisvesting en klimaat in de stal. 

 Moet u 1 (of meer) op de 5 kalveren behandelen tegen diarree in de eerste 14 dagen?
Neem dan Contact met ons op!

Met behulp van een aantal snel uitvoerbare testen en een paar gerichte vragen kunnen wij precies vaststellen waar het op uw bedrijf mis gaat. Samen met u stellen we vervolgens een goed uitvoerbaar plan van aanpak op met als doel:

  1. Een sterke vermindering van het aantal gevallen van diarree.
  2. Een behandelplan waarmee u uw kalf de grootste kans op een snel herstel geeft.

 Welke testen hebben wij tot onze beschikking?

  • Colostrummeter: Hiermee kunt u op eenvoudige wijze een goede inschatting maken van de kwaliteit van de biest.
  • Bloedonderzoek: Kalveren van 2-5 dagen horen een bepaalde hoeveelheid afweerstoffen in het bloed te hebben (verkregen via de biest). Of die hoeveelheid voldoende is kunnen we snel nagaan op de praktijk.  
  • Mestmonsters: Op de praktijk kunnen we vaststellen wat de veroorzaker is van diarree op uw bedrijf.

We vullen een vragenlijst met u in. Samen met de uitslagen van het onderzoek hebben we nu alle informatie die we nodig hebben voor een plan van aanpak. Na een half jaar evalueren we met u of de doelen zijn gehaald en hoe de aanpak is bevallen.

Online afspraak

Chip je dier

Webshop