Cryptosporidiose veroorzaakt diarree bij kalveren

De laatste tijd komt er in onze praktijk relatief meer diarree voor met als veroorzaker Cryptosporidium parvum. De parasiet Cryptosporidium parvum komt voor bij vele zoogdieren, zoals landbouwhuisdieren en mensen. Bij kalveren veroorzaakt de parasiet in de eerste levensmaand diarree.

Ongeveer twintig procent van de gezonde koeien scheidt oöcysten (soort eitjes) van Cryptosporidium uit, met een piek rondom afkalven. Kalveren nemen deze oöcysten op en als dit aantal hoog is, krijgen zij diarree. Aangetaste kalveren scheiden op hun beurt zeer grote hoeveelheden oöcysten uit, gedurende één tot dertien dagen. De oöcysten kunnen in de mest op de praktijk worden aangetoond.

Oöcysten van Cryptosporidium zijn resistent tegen bijna alle desinfectiemiddelen. Met preventieve managementmaatregelen kan cryptosporidiose echter goed worden bestreden. Dit vereist een consequent hygiënisch management op het gebied van voeding en huisvesting. Op die manier wordt de infectiecyclus op een bedrijf doorbroken. Het aantal parasieten, en daarmee het aantal uitgescheiden oöcysten, wordt drastisch verlaagd, waardoor geen diarree meer wordt veroorzaakt.

Bij problemen kunnen kalveren preventief met medicijnen worden behandeld. Deze medicijnen doden de parasiet niet, maar hebben een remmende werking. Als er minder oöcysten in de omgeving zijn en het kalf ouder wordt, neemt de gevoeligheid voor cryptosporidiose af.

Voor het mestonderzoek hebben wij een kleine hoeveelheid mest van het kalf nodig (10 ml, direct van het kalf afgenomen, dus niet uit het hok). Dit kunt u langs komen brengen en bij de balie afgeven. De uitslag is vaak dezelfde dag al bekend zodat u gelijk kunt beginnen met het inzetten van de juiste therapie.

Online afspraak

Chip je dier

Webshop