Pinkengriep

Wanneer uw rundvee weer volledig opgestald is komt uw jongvee ongetwijfeld in aanraking met het RS-virus. Volwassen runderen kunnen jongere, gevoelige dieren infecteren. De ernst van het ziektebeeld is afhankelijk van dier- en omgevingsfactoren.

Wormen bij uw melkkoeien?

Maagdarmwormen kunnen ook schade veroorzaken bij melkkoeien, waarbij er een directe relatie lijkt te bestaan met het aantal uren weidegang.

Startvac 1e mastitis vaccin

Mastitis kost gemiddeld gezien €275,- per klinisch geval (Veeteelt deel 1, deel 2). Mastitis heeft niet een specifieke oorzaak, maar is een zogenaamde meerdere factoren ziekte. Om deze factoren aan te pakken is er een plan van aanpak nodig. Met het vaccin Startvac van Farmaceut Hipra heeft u een nieuw instrument in handen voor uw mastitis plan van aanpak.startvac

Maagdarm- en longwormen

Als uw jongvee naar buiten gaat krijgen ze ongetwijfeld te maken met maagdarm- en longwormen.

Voor deze dieren geldt dat aan de ene kant weerstand moet worden opgebouwd en aan de andere kant dat uw dieren niet ziek worden.

 

Chip je dier

Webshop