Bedrijfsbegeleiding van melkveebedrijven

Op uw melkveebedrijf staat de productie van melk en kalveren centraal. Deze productie wordt door een aantal factoren bepaald zoals: de gezondheidsstatus, voeding, huisvesting, genetische aanleg etc

 Wanneer u deelneemt in de bedrijfsbegeleiding dan wordt u op regelmatige tijden bezocht door steeds dezelfde rundveedierenarts.

De bezoekfrequentie is voor de grootse bedrijven eens per 2 weken en voor de gemiddelde bedrijven een per 4 weken en de kleinere bedrijven eens per 6 weken. Als dierenarts kunnen we als onafhankelijke partner u in vele opzichten van advies dienen.

Tijdens deze bezoeken kunnen de volgende handelingen worden verricht:

  • Onthoornen van kalveren
  • Vaccineren
  • Vruchtbaarheidonderzoek
    • Drachtigheidsdiagnostiek: met of zonder echo
    • Controle van baarmoeder bij pas afgekalfde koeien
    • Controle van de activiteit van de eierstokken
  • Het nemen van bloedmonsters

Daarnaast kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen,

 

Chip je dier

Webshop