Advisering PIR-DAP

PIR-DAP staat voor Partners in Rendement - Dierenartsenpraktijk. Dit is een samenwerkingsverband tussen de KNMvD (Koninglijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde), CR-Delta en Pfizer.

Kort samengevat komt het er op neer dat na toestemming van een melkveehouder, CR-Delta van deze melkveehouder bedrijfsgegevens (MPR, uiergezondheid en vruchtbaarheid) op een beveilligde internetsite beschikbaar stelt voor de dierenarts. Hier worden de gegevens snel en eenvoudig inzichtelijk voor de dierenarts. Analyse van deze gegevens geeft ons de mogelijkheid om een melkveebedrijf veel beter te ondersteunen, waardoor het rendement van een bedrijf verhoogd kan worden.


Wanneer kan dit systeem gebruikt worden?

  • Het stellen van een diagnose op koppelniveau
  • Verhoging van de waarde van het periodieke bedrijfs bezoek, door tijdens de pbb de resultaten te analyseren (quick scan)
    wordt de melkveehouder een onafhankelijk advies geboden.

Verdere informatie over PIR-DAP kunt u vinden op de internetsite van PIR-DAP.

Download pdf hier  de PiR-DAP deelnamekaart voor veehouders.

 

 

 

 

Chip je dier

Webshop