Weidecoccidiose

Coccidiose bij kalveren van enkele weken tot maanden leeftijd is voor de meeste veehouders een bekende ziekte en komt op veel bedrijven voor. Kalveren krijgen ernstige diarree met vaak wat bloed erbij, ze persen op de mest en vermageren. Ook zitten ze vaak dof in het haar.

In het voorjaar, als de eerste dieren weer naar buiten gaan, komt er een andere, zeer ernstige vorm van coccidiose voor, de zogenaamde weidecoccidiose. Recent bleek dit op een bedrijf in Nederland met 1-2 jaar oude pinken en hoogdrachtige vaarzen het geval. Ook in ons praktijkgebied is in 2010 de aandoening vastgesteld bij een aantal dieren welke 10 dagen in de wei gelopen hadden. De eerste verschijnselen deden zich al voor na 4 dagen weidegang.

Weidecoccidiose is een zeer ernstig verlopende ziekte die ook bij oudere dieren kan voorkomen, bijvoorbeeld bij pinken en hoogdrachtige vaarzen. De pinken krijgen diarree, drogen uit, blijven liggen en kunnen vuile ogen en neuzen krijgen omdat ze zich erg ellendig voelen. Dieren kunnen soms binnen enkele dagen sterven. Meestal treden de verschijnselen op binnen 10-14 dagen nadat de pinken in een nieuwe (besmette) weide worden gedaan. Meestal betreft het hier dan de opname van overwinterde gesporuleerde oöcysten. Volwassen runderen kunnen drager zijn. Dieren die voor de tweede keer besmet raken, vertonen geen klinische infectie en zijn geschikt om een perceel te 'stofzuigen'. Besmet hooi kan resulteren in klinische coccidiose.

De diagnose wordt gesteld via mestonderzoek van acuut zieke dieren. In de mest zijn dan oöcysten (eieren) van Eimeria alabamensis, de veroorzaker van weidecoccidiose, te zien (zie foto).

Er is geen geregistreerd middel beschikbaar om de dieren te behandelen. Overleg daarom met de dierenarts welke middelen wel gebruikt kunnen worden. Denk daarbij onder andere aan de wachttijd voor melk bij de hoogdrachtige vaarzen.

Bron: gddeventer.nl

Online afspraak

Chip je dier

Webshop