Nieuwsbrief paard en ezel najaar 2015

In deze nieuwsbrief komt slechts één maar zeer belangrijk onderwerp aan bod, namelijk registratie van diergeneesmiddelen bij paarden.

Hoe is úw paard eigenlijk geregistreerd?
In Nederland is het zo geregeld dat elk paard in principe een dier is bestemd voor de voedselketen van de mens, tenzij er in het paspoort genoteerd wordt dat dat specifieke paard niet geslacht en geconsumeerd mag worden. Dit is geen leuk onderwerp om over na te denken of om over te beslissen, maar wel een hele belangrijke! Maar waarom dan? zult u denken.

De afgelopen periode zijn er een aantal schandalen in het nieuws geweest waarbij vlees afkomstig van paarden in de schijnwerpers is komen te staan. Men is zich steeds meer gaan afvragen van waar het paardenvlees afkomstig was én welke geneesmiddelen die paarden hebben gekregen gedurende hun héle leven.

Zoals u misschien weet, is het gebruik van geneesmiddelen bij ‘standaard’  consumptiedieren zoals runderen, varkens en pluimvee streng gereguleerd en wordt alles zowel door de veehouder als de dierenarts bijgehouden in zogenaamde logboeken. Van elke drup antibiotica is bekend in welk dier dat terecht is gekomen, waarom dat dier dat moest hebben en wat de wachttijd is op dat geneesmiddel. (Wachttijd is tijd die verstrijkt vanaf het moment van toediening van het geneesmiddel totdat er geen restanten van het geneesmiddel meer terug te vinden zijn in vlees, melk of eieren.)

Op dit moment is de registratie van toegediende geneesmiddelen bij  paarden – op zijn zachtst gezegd – voor verbetering vatbaar. Hier gaat verandering in kome: controles zullen niet uitblijven.

Wat gaat er voor u veranderen?
Elke keer als u iets ophaalt of wanneer uw paard iets toegediend krijgt, komt daar een visitebrief met logboek bij. Op dit formulier staat het type geneesmiddel en de wachttijd vermeld. U dient al deze logboeken te bewaren.

Is er een andere oplossing?
JA! De andere oplossing is dat u uw paard laat registreren als niet-slachtdier. Dat scheelt een heleboel aan papierwerk en het bijhouden van geneesmiddelen is dan niet nodig op de manier zoals dat moet voor bijvoorbeeld een koe. Wij willen wel naar een systeem toe met visitebrieven maar alles bijhouden en bewaren is dan niet verplicht. In ons computersysteem zetten we bij uw paard(en) dat het dier niet voor menselijke consumptie bedoeld is. Als het paard eenmaal geregistreerd staat als niet-slachtdier is er echter geen weg terug. Dat paard kan nooit weer geregistreerd komen te staan als paard geschikt voor menselijke consumptie, ook niet bij wisseling van eigenaar.

Zitten er nadelen aan de registratie van een paard niet bestemd voor menselijke consumptie?
Elk paard heeft aan het einde van zijn/haar loopbaan nog een restwaarde. Dat is de waarde die door de slachtprijs wordt bepaald. Als het paard geregistreerd is als niet-slachtdier vervalt deze restwaarde en zal het euthanaseren en afvoeren altijd geld kosten. Ook sommige verzekeringsmaatschappijen hebben verschillende wensen wat betreft de registratie. Informeer bij uw verzekeringsmaatschappij of er restricties gelden.

Ik wil mijn paard registeren als niet-slachtdier. Hoe doe ik dat?
In het paspoort van uw paard staat een bladzijde vermeld waarbij de eigenaar verklaart dat het paard niet voor menselijke consumptie gebruikt mag worden (in de nieuwe paspoorten op bladzijde 26). Deze verklaring dient door de eigenaar en een dierenarts ondertekend te worden!

Wat gaat er in zijn algemeenheid veranderen?
Ongeacht wat u als status kiest voor uw paard, zijn wij als dierenartsenpraktijk gedwongen om alles keurig bij te houden in visitebrieven. De visitebrieven worden in logboeken opgeslagen. Deze visitebrieven worden per bezoek gemaild. Elke paardeneigenaar zal op de visitebrief zien staan dat de brief valt onder ‘logboek merries’. Liever hadden wij een logboek gehad met als titel ‘logboek paard’ maar dat is niet mogelijk in ons computersysteem.

Om het nieuwe systeem in gang te zetten, hebben we sowieso een chipnummer nodig van het paard/de paarden en uw emailadres. Tijdens de jaarlijkse vaccinatie zal over dit onderwerp worden gesproken. Heeft u vragen of wenst u alvast de niet-slacht status voor uw paard te bepalen en gegevens door te geven, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Uw dierenartsen van DAP Kollum Buitenpost

Online afspraak

Chip je dier

Webshop