Flukiver Combi tegen leverbot en wormen

Een nieuw produkt voor behandeling tegen en leverbot en wormen is Flukiver Combi. Of u met Flukiver combi of beter met een ander middel kan behandelen is afhankelijk van uw bedrijfssituatie. 

Acute leverbotinfectie speelt in het najaar, de chronische leverbotinfectie in het voorjaar en zomer. Een worminfectie kan optreden vanaf maart tot en met de herfst. Hoe vaak u moet behandelen is afhankelijk van de besmettingsgraad op uw bedrijf.

Ontwormen

Wormbestrijding bij schapen is meer werk dan veel mensen denken. Omdat er in Nederland steeds meer resistente wormen voorkomen is het belangrijk om goed na te denken over wanneer je met welk middel de schapen ontwormt. Onnodig ontwormen kan ten koste gaan van de opbouw van eigen weerstand en tevens resistentie in de hand werken. Een juiste wormbestrijding bestaat daarom uit een combinatie van regelmatig mestonderzoek, omweiden en het gebruik van het juiste wormmiddel.

Myiasis (madenziekte)

Myiasis wordt veroorzaakt door de blauwgroene bromvlieg die meestal voorkomt tussen april en eind oktober. Deze vlieg wordt aangetrokken door zweet, urine en resten van uitwerpselen die zich in de wol van het schaap bevinden. Het vrouwtje legt haar eitjes in de vervuilde vachtdelen of in de beschadigde huid.

De larven vreten zich door de huid van het schaap en kunnen de dood van het schaap tot gevolg hebben. (Onbehandelde) dieren moeten daarom dagelijks gecontroleerd worden op aanwezigheid van eitejs en maden. Vaak wordt de ziekte opgemerkt doordat de schapen zich veelvuldig schuren.

 

Chip je dier

Webshop