Chippen

Sinds een paar jaar is het in Nederland mogelijk om dieren via een elektronisch implantaat (de transponder of 'chip') van een identificatie te voorzien. Deze methode is in hoog tempo de tatoeage aan het vervangen. De nu gebruikte transponders voldoen allen aan de ISO-standaard en zijn dus wereldwijd afleesbaar. 

Het chippen van dieren

De transponder is een klein stukje elektronica dat onder de huid wordt ingebracht. Dit gebeurt via een injectienaald. Hij kan worden afgelezen met een 'reader'.

Via een centrale databank is 24 uur per dag op te vragen waar het dier met deze identificatie thuishoort. Daarmee is gewaarborgd dat van een in Nederland " gechipt " dier de gegevens van dit dier (en zijn eigenaar) vanuit iedere plek over de wereld terug te vinden zijn.

Het inbrengen van de transponder gebeurt met een injectienaald. Hoewel die naald wel wat dikker is dan een naald waarmee de dieren hun jaarlijkse prik krijgen, is er nauwelijks reactie waar te nemen. De verklaring is dat door de elasticiteit van de huid alleen het hele dunne scherpe puntje van de naald een gaatje in de huid maakt. Daarna "rekt" dit gaatje gewoon een beetje op en kan het dikkere deel van de naald erdoor. Omdat er onder de huid bijna geen gevoelszenuwen zitten is het opschuiven van de naald onder de huid verder niet pijnlijk. Al met al is het niet pijnlijker dan de jaarlijkse vaccinatie met het veel dunnere naaldje.

De chipcode bestaat uit 15 cijfers die niet veranderd kunnen worden. Voor Nederland zijn de eerste 3 cijfers 528. Ieder dier waarvan de chipcode begint met 528 is dus een dier dat in Nederland gechipt is. De volgende 3 cijfers geven aan welke categorie dieren het betreft (bijv gezelschapsdier) en door welke fabrikant de transponder gefabriceerd is. Dan blijven er nog 9 cijfers over (dus 10 miljard verschillende nummers!) om voor elk dier een unieke herkenbaarheid te garanderen.

De registratie van gechipte dieren

Er zijn verschillende organisaties die de codes van gechipte dieren en hun bijbehorende eigenaar registreren. Voorbeelden hiervan zijn Petlook of de Nederlandse Databank van Gezelschapsdieren, het NDG. Op hun internetsites kunt u u nieuw gechipte dier registreren of een aangelopen dier zoeken (www.petlook.nl of www.databankgezelschapsdieren.nl). Registratie van uw dier kan ook per post via het NDG. Van al deze geregistreerde chipcodes is een databank aangelegd bij BREIN: Bureau Registratie Identificatiecodes Nederland.

Online afspraak

Chip je dier

Webshop