Vakantie

Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor om hun hond mee te nemen op vakantie, en soms gaat ook de kat mee op reis. Dat is, wanneer het type vakantie dat toelaat, natuurlijk prima, maar er zijn wel de nodige zaken waaraan bij de voorbereiding aandacht besteed moet worden.

 

 

Reizen
Als gereisd gaat worden met trein of vliegtuig moet ruim van tevoren worden gekeken naar de vervoersvoorwaarden voor hond of kat. Zo moet vaak voor bepaalde modellen transportkooien worden gezorgd, en stelt een maatschappij bovendien vaak eisen aan grootte of gewicht van het huisdier. Bij vliegreizen moeten dieren soms enige tijd van tevoren naar het dierenhotel op Schiphol worden gebracht.
Wanneer gereisd wordt met de auto moet voor huisdieren een plek worden ingeruimd die niet alleen voldoende ruimte biedt, maar ook zo veilig mogelijk is in geval van een eventuele noodstop. Sommige dieren hebben last van wagenziekte, maar in overleg met de dierenarts kunnen daarvoor passende tabletten worden gebruikt.
Het grootste directe gezondheidsrisico in de auto is echter oververhitting. Honden en katten zijn voor hun warmteregeling afhankelijk van verdamping via de tong (d.m.v. hijgen) en kunnen niet transpireren. In een kleine ruimte zoals een auto kunnen honden en katten relatief snel oververhit raken, met als ernstigste gevolg een vaak fataal aflopende hitteberoerte. Zorg dan ook voor voldoende ventilatie en laat huisdieren nooit in de auto achter, ook niet als het naar menselijke maatstaven niet zulk warm weer lijkt te zijn.

Vaccinaties en documenten
Wanneer een huisdier wordt meegenomen naar het buitenland is het verplicht om minimaal 21 dagen voor vertrek, een inenting te laten geven tegen hondsdolheid (rabiës). De geldigheidsduur van deze vaccinatie is 3 jaar. Dierenartsen hebben de beschikking over actuele lijsten waarop per land deze en andere invoervoorwaarden staan vermeld, en het is verstandig om ruim van tevoren hiernaar te informeren.
Met ingang van 3 juli 2004 geldt voor reizen binnen de lidstaten van de EU dat alle gegevens moeten worden vastgelegd in het speciaal daarvoor ontwikkelde Europese Vaccinatiepaspoort. In dit paspoort staan niet alleen de benodigde identificatiegegevens van het huisdier - zoals nummer van onderhuidse chip of tatoeage - maar de dierenarts vult hier ook de vereiste gegevens in over de rabiësenting. Tevens zijn in dit paspoort de benodigde gezondheidsverklaringen opgenomen, en er is ruimte voor het registreren van de ‘gewone' jaarlijkse vaccinaties. U kunt deze ook zelf nalezen op de site van het LICG.  
Voor landen die geen lid zijn van de EU, maar ook voor een aantal landen die dat wel zijn, gelden aanvullende of afwijkende regels. Daarbij kan o.a. worden gedacht aan invoervergunningen, speciale bloedonderzoeken en antiparasitaire behandelingen. Ook vereist men soms aparte diergeneeskundige verklaringen over het al of niet voorkomen van bepaalde ziektes in het land van herkomst.

Sinds 1 januari 2012 is het een stuk eenvoudiger om met hond, kat of fret naar Engeland, Ierland, Zweden, Malta en Noorwegen te reizen. Er is geen bloedtest (rabiës titer) meer nodig. Ook Noorwegen, dat geen EU-land is en dus vrij is om eigen regels te hanteren, volgt deze regeling en schaft de eisen voor de bloedtest af. In alle genoemde landen en ook in Finland is bovendien de eis voor het ontwormen van uw huisdier veranderd. Kijk voor de nieuwe eisen op de site van het LICG.

Dieet en medicijnen
Wanneer een hond of kat dagelijks medicijnen moet innemen, of op een speciaal dieet staat moet een voldoende grote voorraad daarvan worden meegenomen. Het is lang niet altijd zeker dat dierenartsen in het buitenland over dezelfde producten beschikken. Houd ook rekening met de bewaarmogelijkheden op reis en op de vakantiebestemming: vooral afwijkende temperatuur en luchtvochtigheid kunnen de kwaliteit van medicijnen of dieet zeer negatief beïnvloeden. Neem bij twijfel dan ook contact op met de dierenarts, die daarover passende adviezen kan geven.
Zorg ervoor dat naam en dosering van medicijnen goed leesbaar op de verpakking staan, en vraag de dierenarts eventueel om een passende vertaling zodat er bij onverwacht dierenartsbezoek in het buitenland geen misverstanden kunnen ontstaan. Bij huisdieren met een wat uitgebreidere ziektegeschiedenis is het verstandig een korte samenvatting daarvan mee te nemen: indien mogelijk in de taal van het vakantieland, maar in ieder geval in het Engels.
Tenslotte is het altijd verstandig om van tevoren met de dierenarts te overleggen of reeds bestaande aandoeningen niet zouden kunnen verergeren door het reizen, of bijv. door de klimatologische omstandigheden in het land van bestemming.

 

Ziektepreventie
Wanneer huisdieren worden meegenomen naar het buitenland kunnen zij besmet raken met bepaalde parasitaire aandoeningen die daar inheems zijn, maar in Nederland niet aanwezig zijn. Hoewel nooit alle risico's weggenomen kunnen worden zijn er inmiddels voor de drie belangrijkste aandoeningen die ten zuiden van ons land voorkomen redelijke tot goede preventieve mogelijkheden. Het gaat daarbij om Babesiose  Hartworm en Leishmaniose.
Het is dan ook zeer belangrijk om de benodigde en beschikbare maatregelen tijdig met de dierenarts te bespreken; een goed moment daarvoor is het bezoek i.v.m. de voor het buitenland noodzakelijke rabiësvaccinatie en gezondheidsverklaring.

 

Chip je dier

Webshop