De drachtige hond

Uw hond is naar de reu geweest en waarschijnlijk drachtig. Wellicht is het raadzaam U enige aanwijzingen en raadgevingen mee te geven om een zo ongestoord mogelijk verloop van de drachtigheid en bevalling te verkrijgen. Het is niet nodig om de teef extra te voeren in de eerste 7 weken van de dracht. Het kan zelfs voor komen dat de teef rond de 28-30e dag van de dracht enige dagen weinig eet. 

Vaststellen drachtigheid

Het is zeker bij forse en zware honden niet makkelijk om vast te stellen of uw hond inderdaad drachtig is. Er bestaat geen urine of bloedproef voor honden op dit gebied, daar de hormoon spiegels van drachtige en niet drachtige honden vrijwel identiek zijn, dit in tegenstelling tot de mens. Het beste is drachtigheid vast te stellen tussen de 28-32e dag na de dekken door de buik van de teef door de dierenarts te laten bevoelen. Daarna is het niet eerder weer mogelijk om drachtigheid vast te stellen dan op de 45e dag, hetzij door buikpalpatie, hetzij met behulp van een röntgenfoto. Met echoscopie is een zwangerschap op 3 weken voor het eerst te zien. 

Zwangerschapsduur en ontwormen

Het is raadzaam om vlak voor of vlak na de bevalling uw teef eenmaal te ontwormen. De bevalling vindt plaats tussen de 56 en 67e dag. gemiddeld 63 dagen. Hoe groter het nest, hoe korter de dracht meestal duurt, en omgekeerd geldt dit ook.

Verschijnselen van de naderende bevalling

Ruim voor de bevalling zal u waarschijnlijk al wel zijn opgevallen dat de buikomvang van uw teef ruim is toegenomen. De melkklieren beginnen wat op te zetten. Dit kan ook gebeuren bij niet drachtige teven, rond hetzelfde tijdstip. We spreken dan van schijndracht. Enige tijd voor de bevalling zakt de temperatuur van teef beneden de normale waarden voor een hond ( 38, 0-39. 0 C ). Deze periode kan enige dagen duren. Vlak voor de bevalling zakt de temperatuur zelfs vaak tot 36, 5 C. Soms valt het op dat de teef een heldere, taaie, soms iets melkachtig wit slijm verliest. Dit is het teken dat de ontsluiting en de bevalling binnen 24 uur moet plaatsvinden. Vlak voor de bevalling begint tengevolge van de weeënactiviteit de temperatuur te stijgen tot weer ver boven de 37, 0 C.

De bevalling

Binnen enkele uren nadat het eerste vruchtwater is afgekomen, moet de eerste pup geboren zijn. Het vruchtwater kan overigens wat groen van kleur zijn, dan moet de eerste pup binnen 1 uur geboren zijn. Zoniet dan dient u de dierenarts te waarschuwen. Tevens dient dit te geschieden indien de teef duidelijk zit te persen op een pup en dit langer dan 20 min duurt. Bij twijfel dierenarts bellen ! De gemiddelde tijd tussen de geboorte van 2 pups is ongeveer 45 min. Indien de bevalling niet vordert uw dierenarts waarschuwen.

Na de bevalling

De navelstreng scheurt meestal spontaan op de goede plaats af. Mocht een navelstreng toch bloeden dan kunt U deze afbinden met een stevige garendraad ontsmet met wat spiritus (=85% alc.).
Mocht de teef na de bevalling onrustig blijven, dan dient U de teef te laten controleren of zij inderdaad 'leeg' is. Zonodig geeft de dierenarts haar dan oxytocine om evt. achtergebleven nageboorten of pups alsnog af te laten komen. 
De pups dient U te merken met nagellak of een gekleurd wollen draadje en gewogen te worden op een nauwkeurige (digitale) weegschaal. Dit dient 2x daags te gebeuren en de gewichten van de pups moeten genoteerd worden. De pups mogen na de bevalling NIET afvallen. Gebeurt dit wel dan is er iets mis. Of de teef heeft te weinig melk of de pups drinken te weinig, bijv door een opkomende ziekte. U dient dan ook in zo'n geval direct de dierenarts te bellen voor overleg.

De teef

Voorzover de teef nog geen wormkuur heeft gehad , geeft u haar er nu een. De teef behoeft niet bijgevoerd te worden met melk, integendeel, de kans op diarree is dan groot. De teef mag geen troebele of stinkende uitvloeiing krijgen. De uitvloeiing is gedurende 3 dagen roodbruin en tot de 10e dag mag deze uitvloeiing helder slijmig zijn.

De pups

Deze dienen vanaf de geboorte dagelijks te groeien. Op 10 dagen na de geboorte gaan de oogjes open en hebben de pups normaliter hun geboortegewicht verdubbeld.

Wormkuren

Pups moeten vaak ontwormd worden, omdat ze wormen via moeder en moedermelk binnen krijgen. De eerste wormkuur op 2 weken, vervolgens op 4, en 6 weken. Daarna op 2, 4 en 6 maanden waarna om het half jaar een ontworm behandeling gegeven kan worden. Klik hier voor meer informatie over wormen.

Inentingen

De eerste puppy enting dient de pup te krijgen als hij 6 weken oud is. De tweede prik volgt als ze 9 weken oud zijn en de definitieve enting volgt op de leeftijd van 3 maanden. Vervolgens wordt de hond jaarlijks geënt.

Online afspraak

Chip je dier

Webshop